poniedziałek, 31 grudnia 2018

Uwspólnotowienie orzecznictwa KIO cz. 1


Jednym z przejawów integracji krajowego prawa zamówień publicznych z porządkiem unijnym (supranarodowym) jest wykorzystanie w procesie wykładni P.z.p. dorobku orzeczniczego TSUE (wcześniej ETS) dotyczącego dyrektyw zamówieniowych. 

Uwzględniając dotychczas zamieszczone na serwerze UZP orzeczenia KIO wydane w 2018 r., Izba w 61 orzeczeniach[1] bezpośrednio powołała się na konkretne orzeczenia TSUE[2].


Dla porównania w:
 1. 2017 roku KIO wydała łącznie 2774 orzeczeń[3] przy czym w 46 orzeczeniach odwołała się w sposób bezpośredni do konkretnego orzeczenia wydanego przez TSUE,
 2.  2016 roku KIO wydała łącznie 2508 orzeczeń[4] przy czym w 14 orzeczeniach odwołała się w sposób bezpośredni do konkretnego orzeczenia wydanego przez TSUE,
 3. 2015 roku KIO wydała łącznie 2901 orzeczeń[5] przy czym w 12 orzeczeniach odwołała się w sposób bezpośredni do konkretnego orzeczenia wydanego przez TSUE. 
W 2018 roku, Izba w swoich orzeczeniach odwoływała się do szerokiego spektrum orzeczeń TSUE, co pozwala na uznanie, że wzrost ilości orzeczeń w których tenże organ powołał się na stanowisko Trybunału, nie jest prostym wynikiem powielania treści uzasadnień, w podobnych sprawach. W 2018 r.  KIO najczęściej odwoływało się do następujących orzeczeń TSUE:
 1. Wyrok TSUE z dnia 4 maja 2017 r., w sprawie C-387/14, Esaprojekt sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu  (w 15 orzeczeniach),
 2. Wyrok TSUE z dnia 11 maja 2017 r., w sprawie C-131/16, Archus sp. z o.o. i Gama Jacek Lipik przeciwko Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. (w 7 orzeczeniach),
 3. Wyrok TSUE z dnia 5 kwietnia 2016 r., w sprawie C-689/13, Puligienica Facility Esco SpA (PFE) przeciwko Airgest SpA, (w 7 orzeczeniach),
 4. Wyrok TSUE z dnia 4 lipca 2013 r., w sprawie C-100/12, Fastweb SpA przeciwko Azienda Sanitaria Locale di Alessandria  (w 5 orzeczeniach),
 5. Wyrok TSUE z dnia 29 marca 2012 r., w sprawi e C-599/10, SAG ELV Slovensko a.s. (w 4 orzeczeniach). 
W 2018 r. KIO powołało się również na treść następujących orzeczeń TSUE (wg. dat wydania orzeczeń przez TSUE):
 1. Postanowienie TSUE z dnia 13 lipca 2017 r., w sprawie C-35/17, Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,
 2. Wyrok TSUE z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie C-355/15, Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH und Caverion Österreich GmbH przeciwko Universität für Bodenkultur Wien i VAMED Management und Service GmbH & Co KG in Wien,
 3. Wyrok TSUE z dnia 2 czerwca 2016 r., w sprawie C-27/15, Pippo Pizzo przeciwko CRGT Srl,
 4. Wyrok TSUE z dnia 7 kwietnia 2016 r., w sprawie C-324/14, Partner A.D. przeciwko Zarząd Oczyszczania Miasta,
 5. Wyrok TSUE z dnia 10 października 2013 r., w sprawie C-336/12, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser przeciwko Manova A/S,
 6. Wyrok TSUE z dnia 10 maja 2012 r., w sprawie C-368/10, Komisja Europejska przeciwko Królestwo Niderlandów,
 7.  Wyrok TSUE z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie C-376/08 Serrantoni Srl i Consorzio stabile edili Scrl v. Comune di Milano,
 8. Wyrok TSUE z dnia 4 czerwca 2009 r., w sprawie C-250/07, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej,
 9. Wyrok TSUE z dnia 19 czerwca 2008 r., w sprawie C-454/06, pressetext Nachrichtenagentur GmbH przeciwko Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH i APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
 10. Wyrok TSUE z dnia 14 września 2004 r., w sprawie C-385/02, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej,
 11. Wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie C-496/99, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CAS Succhi di Frutta SpA.,
 12. Wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2001 r., w sprawach połączonych C-285/99 oraz C-286/99, Impresa Lombardini SpA - Impresa Generale di Costruzioni przeciwko ANAS - Ente nazionale per le strade i Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA (C-285/99) i Impresa Ing. Mantovani SpA przeciwko ANAS - Ente nazionale per le strade et Ditta Paolo Bregoli (C-286/99),
 13. Wyrok TSUE z dnia 5 października 2000 r., w sprawie C-337/98, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej,
 14. Wyrok TSUE z dnia 16 września 1999 r., w sprawie C-414/97, Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii,
 15. Orzeczenie TSUE z dnia 28 marca 1996 r., w sprawie C-318/94, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec,
 16. Wyrok TSUE z dnia 3 maja 1994 r., w sprawie C-328/92, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii,
 17.  Orzeczenie TS z dnia 22 czerwca 1989 r., w sprawie C-103/88, Fratelli Costanzo.
 18. Wyrok TS z dnia 16 grudnia 1975 r. w sprawie TS 40/73.
Powyższe zestawienie ukazuje, że KIO nie tylko coraz częściej odwołuje się do dorobku orzeczniczego TSUE współkształtującego unijne prawo zamówień publicznych lecz również sięga do szerokiego wachlarza orzeczeń tego organu. Ze względu na powyższe znajomość dorobku orzeczniczego TSUE, nabiera realnego znaczenia zarówno dla zamawiających jak i dla wykonawców.1 Niezależnie od tego czy w jednym orzeczeniu KIO odwołano się do jednego lub kilku orzeczeń TSUE, były one liczone jednokrotnie. Nadto uwzględniono wyłącznie orzeczenia KIO w których fraza „TSUE” lub „ETS” została użyta w uzasadnieniu orzeczenia po zwrocie „Izba zważyła” a więc w części w której wskazywane jest stanowisko KIO a nie następuje zwięzłe wskazanie stanowisk stron postępowania odwoławczego.
[2] Przy ustaleniu liczby orzeczeń wykorzystano prosty mechanizm, polegający na wyszukaniu w wydanych przez KIO i udostępnionych na serwerze UZP (https://www.uzp.gov.pl/kio/orzecznictwo) orzeczeniach fraz „TSUE”, „ETS”. Ze względu na uproszczony charakter wykorzystanej metody, uzyskane wyniki obrazują wyłącznie pewne zjawiska, o których mowa w opracowaniu.
[3] UZP, Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/37262/Sprawozdanie-Urzedu-Zamowien-Publicznych-za-2017-r.pdf,
[4] UZP, Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/35178/Sprawozdanie-UZP-za-2016.pdf.
[5] op. cit.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza