środa, 26 lipca 2017

E-faktura w zamówieniach publicznych. Nowy cykl artykułów

Pogłębiona elektronizacja oraz informatyzacja procesów udzielania oraz realizacji zamówień publicznych jest celem, któremu sprzyjać mają regulacje zawarte nie tylko w powszechnie znanych członkom społeczności zamówień publicznych dyrektywach 2014/24/UE i 2014/25/UE ale również, w jak się wydaje dotychczas poznanej przez węższe grono osób, dyrektywie 2014/55/UE (z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych[1]).
Prace legislacyjne nad opracowaniem ustawy wdrażającej postanowienia ostatniej z wymienionych dyrektyw wciąż trwają. Na podkreślenie zasługuje jednak, że równolegle do działań ustawodawczych podjęte zostały działania zmierzające do opracowania stosownych rozwiązań technologicznych. Aktualnie w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu trwają pracę nad opracowaniem standardu faktury elektronicznej a Ministerstwo jest w trakcie rozstrzygania postępowania na wybór brokerów, którzy będą świadczyli usługi w ramach platformy e-fakturowania.

W związku z powyższym niezmiernie miło mi poinformować czytelników bloga o zawiązaniu współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w zakresie rozpowszechniania informacji związanych z projektem „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” (realizowanego wspólnie z Ministerstwem Rozwoju), którego celem jest wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach pomiędzy administracją publiczną z przedsiębiorcami.

Zachęcam do częstego odwiedzania bloga i zapoznawania się z artykułami dotyczącymi ww. projektu. Żywię nadzieję, że będą one cennym źródłem wiedzy. Informacje o projekcie można również pozyskać ze strony:  www.faktura.gov.pl, do odwiedzenia, której również zachęcam.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza