piątek, 25 lipca 2014

Przykład zastosowania zielonych zamówień publicznych: Barcelona i ekologiczne wiaty autobusowe
Barcelona jest miastem położonym w północno-wschodniej Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym, około 120 km na południe od grzbietu Pirenejów i granicy hiszpańsko-francuskiej. Stolica prowincji o tej samej nazwie oraz wspólnoty autonomicznej Katalonii. Miasto Barcelona, położone na wybrzeżu śródziemnomorskim Hiszpanii, jest drugim pod względem wielkości  miastem  w  tym  kraju,  zamieszkiwanym  przez  1  700  000  ludzi.  W  roku  2002,  miasto zatwierdziło  Agendę  21,  zaangażowanie  mieszkańców  w  zrównoważony  rozwój,  zgodnie  z wytycznymi Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska naturalnego i rozwoju [United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)] (Szczyt Ziemi’) z roku 1992. 


Jednym  z priorytetów niniejszego programu jest wcielenie zrównoważonych kryteriów w proces  zamówień  publicznych.  W  ramach  tego,  we  wrześniu  2006  roku,  przetargi  samorządu miejskiego  na  roboty  budowlane,  usługi  i  dostawy  zostały  zmodyfikowane  i  opublikowane  celem ujęcia kryteriów środowiskowych, które są zgodne z nowymi europejskimi dyrektywami dot. zamówień publicznych. 

Barcelona dokonała zakupu 500 nowych wiat przystanków autobusowych oraz przystosowania 1200 już  istniejących  wiat  autobusowych. Oferenci musieli uwzględnić Analizę Cyklu życia (LCA) dla każdego elementu wiaty przystankowej w celu  uzasadnienia  jego  zgodności  ze  zrównoważonym  rozwojem. Zamówienia  na  wiaty  autobusowe  w  Barcelonie  udzielono JCDecaux,,  oferującej  dla  miasta wyjątkowy  prototyp:  „Barcelona  bus  shelter  model  –  model  wiaty  autobusowej  dla  Barcelony’. Trzema  głównymi  elementami  odróżniającymi  ten  prototyp  od  reszty  są: wewnętrzna część dachu; panel reklamowy; system czyszczenia wiaty przystankowej.  Przy konstrukcji wiaty użyto  materiały  poddające  się  recyklingowi. JCDecaux  opracowało  materiał  z  włókien  szklanych  w  kształcie  ula,  który  znajduje się na wewnętrznej stronie dachu. Ta szczególna struktura wzmacnia dach, a także jest łatwa do demontażu oraz umożliwia jej recykling. Przy konstrukcji panelu  reklamowego zastąpiono  cztery  lampy  odznaczających  się  wysokim zużyciem energii trzema energooszczędnymi lampami. Dodatkowo, boczne reflektory  panelu  poprawiają  rozproszenie  światła,  a  energia  jest  dostarczana  przez  jeden  balast elektryczny do wszystkich świateł, zamiast całej wiązki, jak było to wcześniej. Wreszcie,  po  raz  pierwszy  na  światową  skalę  zastosowano  nowy  system  czyszczenia specjalnie dla konserwacji wiat autobusowych przy użyciu wody uzdatnianej zamiast konwencjonalnej bez konieczności używania mydła/detergentów w procesie czyszczenia. Wodę do czyszczenia uzyskuje się w zakładzie odwrotnej osmozy, który JCDecaux zbudowało na swoim terenie w Barcelonie. Wstępnie woda pochodzi z deszczówki (jeżeli jest dostępna) lub jest to woda kranowa, którą uzdatnia się w procesie odwrotnej  osmozy eliminującym  chlor oraz rozpuszczone sole.  Przed  zakończeniem procesu  uzyskuje  się  niezmąconą  wodę  o  zawartości  soli  rozpuszczonych  na  poziomie jedynie  17 ppm; [woda] jest przechowywana w zbiorniku umieszczonym w tylnej części pojazdu czyszczącego. Ten  specjalny  mechanizm,  razem  ze  specjalnym  projektem  szczotki czyszczącej, oznacza, że mydło lub detergenty nie są potrzebne . Ponadto, konstrukcja nie wymaga osuszania  po  czyszczeniu,  ponieważ  woda  jest  pozbawiona  soli,  przez  co  na  powierzchni  wiaty przystankowej nie pozostawiana jest warstwa soli.

Ponadto pojazd czyszczący stosuje mieszankę paliwa biodiesel 10 (10% bio, 90% Diesel). Zakup  tych  wiat  w  Barcelonie  pobudził  również  dalszy  popyt  na  rynku.  Na  poziomie  lokalnym, sąsiednie  miasta,  tj.  Badalona  oraz  Sabadell   zawarły  umowy  z  JCDecaux.